Buiten de bebouwde kom

Er zijn boetes voor gemeten snelheidsoverschrijdingen vanaf 7 km/u bij limieten onder de 100 km/u. Bij de limieten 100 en 120 wordt beboet vanaf 8 km/u te hard. Bij 130 volgt een boete als 136 km/u of sneller wordt gemeten.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

km/h te hard Zonder wegwerkzaamheden Met wegwerkzaamheden
7€ 24€ 37
8€ 32€ 45
9€ 37€ 53
10€ 43€ 63
11€ 50€ 73
12€ 57€ 79
13€ 67€ 90
14€ 90€ 113
15€ 100€ 121
16€ 110€ 133
17€ 117€ 147
18€ 129€ 158
19€ 137€ 173
20€ 147€ 187
21€ 147€ 187
22€ 157€ 198
23€ 170€ 211
24€ 183€ 223
25€ 191€ 241
26€ 203€ 256
27€ 215€ 265
28€ 229€ 283
29€ 241€ 300
30€ 256€ 316
31€ 269€ 334
32€ 283€ 349
33€ 300€ 370
34€ 317€ 384
35 of meerHet boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie.
Disclaimer
De gegevens in deze database zijn ontleend aan de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Mulder-gedragingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De bedragen zijn richtbedragen. Ze geven aan welke sanctie de politie of het Openbaar Ministerie als regel in eerste instantie oplegt. In bijzondere gevallen gelden andere bedragen. Bovendien kan, als een zaak eventueel voor de rechter komt, de rechter anders beslissen. Dat betekent dat in voorkomende gevallen aan de gegevens uit deze database geen rechten kunnen worden ontleend. Tekstenbundel is te verkrijgen via de website van het openbaar ministerie.

Boetebedragen geldend vanaf 1 januari 2014. Laatste update 01-02-2015.