Binnen de bebouwde kom

Er zijn boetes voor gemeten snelheidsoverschrijdingen vanaf 7 km/u bij limieten onder de 100 km/u. Bij de limieten 100 en 120 wordt beboet vanaf 8 km/u te hard. Bij 130 volgt een boete als 136 km/u of sneller wordt gemeten.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

km/h te hard Zonder wegwerkzaamheden Met wegwerkzaamheden
7€ 27€ 46
8€ 34€ 54
9€ 40€ 63
10€ 48€ 75
11€ 54€ 85
12€ 63€ 95
13€ 72€ 107
14€ 95€ 133
15€ 105€ 146
16€ 115€ 158
17€ 123€ 170
18€ 133€ 185
19€ 144€ 195
20€ 153€ 209
21€ 165€ 223
22€ 176€ 241
23€ 191€ 257
24€ 203€ 270
25€ 215€ 283
26€ 229€ 302
27€ 241€ 319
28€ 256€ 337
29€ 270€ 356
30€ 287€ 375
31€ 304€ 394
32€ 317€ 412
33€ 334€ 430
34 of meerHet boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie.
Disclaimer
De gegevens in deze database zijn ontleend aan de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Mulder-gedragingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De bedragen zijn richtbedragen. Ze geven aan welke sanctie de politie of het Openbaar Ministerie als regel in eerste instantie oplegt. In bijzondere gevallen gelden andere bedragen. Bovendien kan, als een zaak eventueel voor de rechter komt, de rechter anders beslissen. Dat betekent dat in voorkomende gevallen aan de gegevens uit deze database geen rechten kunnen worden ontleend. Tekstenbundel is te verkrijgen via de website van het openbaar ministerie.

Boetebedragen geldend vanaf 1 januari 2014. Laatste update 01-02-2015.