APK (Algemene Periodieke Keuring)

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in heel Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu.

Voor vrachtauto's, opleggers en autobussen die zwaarder zijn dan 3.500 kilo geldt de zogenaamde 'zware APK'. Op overtreding van de APK-plicht voor deze voertuigen staat een hoge boete van € 340.

Sinds 1 januari 2008 gelden nieuwe regels voor de APK van auto's. Wanneer en hoe vaak de APK plaats moet vinden, hangt af van het voertuig, de datum dat deze voor het eerst op de weg is toegelaten (volgens de 'datum van eerste toelating' die op het kentekenbewijs staat vermeld), én het soort brandstof. Personenauto's en lichte bedrijfsauto's die na 1 januari 2005 op de weg zijn gekomen en op benzine rijden hoeven minder vaak een APK-keuring te ondergaan dan voorheen. Onder lichte bedrijfsauto's worden bedrijfsauto's verstaan, die beladen niet zwaarder dan 3.500 kilo zijn.

Een nieuwe benzineauto moet voor het eerst worden gekeurd na vier jaar, daarna eens per twee jaar en na acht jaar jaarlijks. Hierbij gaat het om personenauto's en lichte bestelauto's die rijden op benzine. Voor oldtimers geldt een minder streng regime: personenauto's van dertig jaar of ouder hoeven nog maar eens per twee jaar te worden gekeurd en wagens van voor 1960 niet meer. Voor auto's die op diesel of LPG rijden is per 1 januari 2008 niets veranderd aan de APK-frequentie. In onderstaande tabel staat deze informatie nog eens samengevat.

TypeBrandstofWanneer keuren?
eerste toelating na 1 januari 2005Benzine en/of elektromotorEerste APK na 4 jaar, daarna eens per 2 jaar en als de auto 8 jaar of ouder is, jaarlijks
 Diesel, gas of anders
(evt. in combinatie met elektrisch)
Eerste APK na 3 jaar, daarna jaarlijks
eerste toelating vóór 1 januari 2005AlleEerste APK na 3 jaar, daarna jaarlijks
voertuig 30 jaar of ouderAlleEens per 2 jaar
eerste toelating vóór 1 januari 1960AlleGeen APK-plicht

De eigenaar is er zelf voor verantwoordelijk dat de auto op tijd gekeurd wordt. Opsporing van ongekeurde auto's gebeurt voornamelijk via registervergelijkingen bij de RDW. Bij een staandehouding kan de politie controleren op de naleving van de APK-keuringsplicht. Ook voor voertuigen waar niet mee wordt gereden, gelden APK verplichtingen. Als de auto niet of niet tijdig is gekeurd, kan een bekeuring (€ 100 in 2011) volgen.

Wilt u weten wanneer u weer een APK moet laten uitvoeren, kijk dan op de site van de RDW voor een online APK-check.