boetes.nl

alle boete bedragen, dagelijks nieuws, actuele onderwerpen

Parkeren op invalidenparkeerplaats

Parkeren op invalidenparkeerplaats

Parkeren op invalidenparkeerplaats is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten: de bestuurderskaart, de passagierskaart en de gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen. Alleen de eerste twee soorten kunnen worden verstrekt aan particulieren. Wie geen geldige gehandicaptenparkeerkaart heeft en wel op een invalidenparkeerplaats parkeert krijgt hiervoor een boete.

Het boetebedrag is: €370

Volg ons op Facebook!

Disclaimer
De gegevens in deze database zijn ontleend aan de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Mulder-gedragingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De bedragen zijn richtbedragen. Ze geven aan welke sanctie de politie of het Openbaar Ministerie als regel in eerste instantie oplegt. In bijzondere gevallen gelden andere bedragen. Bovendien kan, als een zaak eventueel voor de rechter komt, de rechter anders beslissen. Dat betekent dat in voorkomende gevallen aan de gegevens uit deze database geen rechten kunnen worden ontleend. Tekstenbundel is te verkrijgen via de website van het openbaar ministerie.

Boetebedragen geldend vanaf 1 januari 2014!